bgbani.com - Портален сайт за бани

Каталог за бани

Намерени са общо 112 продукта с думата "Конструкции"

Снимка на продукта Описание Фирма

,

Конструкции за вграждане на тоалетни

Структури за вграждане в бани и тоалетни.Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центровеКазанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни.    Окачена тоалетна с предно активиране.     Фабрично вграден елемнт за стенна тоалетна , предно активиране, дълбочина на тоалетното казанче 120mm, вграждаща височина 1055 mm. Предназначен за стенна и пристенна масивна инсталация. Тоалетното казанче може да бъде вградено на минимум 15mm до максимум 80mm от дълбочината.Елементът се състои от:    галванизиран метален U профил    тоалетно казанче с 6 - 9l капацитет , със самостоятелна START-STOP тахника.    инсталация стс стирофомави подлжки инсталирани в казанчето    две подпори с нарез M 12 на гайките за фиксиране на тоалетната с разстояние между осите 180 ali 230mm    стирофомова защита на водосточната кутия    балансиращ винкелØ90/110 mm    разклонител Ø45/40Ч190mm и балансиращи маркучи Ø90Ч165mm    комплект шайби    фиксиращ материал    инсталиран ъглов вентил 1/2" от дясната страна на капака    водооттичанео е фиксирано с фуркет    два галванизирани поддържащи крака пригодени за 0 to 150mm         елемнтът не съдържа тоалетна плоча    фабрично зададената настройка на тоалетното казанче е 9l и се променя само с регулиране на балансиращия вентил до 6 - 9l от водата в тоалетнтото казанче бутони подходящи за самостоятелна START-STOP техника:    Art. 5-380-040    Art. 5-380-220

други продукти с име: Конструкции за вграждане на тоалетни

,

Конструкции за оборудване на бани и тоалетни

Конструкции и оборудване за вграждане в бани и тоалетни.Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции тип сух монтаж.    Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центровеКонструкции за тоалетни Торнадо.Сухомонтиращ се вграден елемент за стенна тоалетна с вградено тоалетно казанче с предно активиране, вграждаща вислочина 1150 mm. Предназначен за инсталиране в стени, като свободно стоящ елемент за стенно инсталиране сух монтаж, за пристенно ъглово инсталиране, и за универсална масивна инсталация- синсталиране в стената.елементът се състои от:    фабрично поддържащи рамки покрити със син лак с широчина от 200 mm    тоалетни казанчета DUO с двойно почистване. Ако START – STOP бутонът е инсталиран да работи със самостоятелна START – STOP почистваща техника.    • висок капацитет: 6 или 9 l, фабрично допустима настройка 9 l    • малки количества: 3 или 4.5 l    инсталиране със стирофомови подложки инсталирани в тоалетното казанче    две конзоли за инсталиране в съществуващия под пригодени за височина (0 – 240 mm)    галванизирани поддържащи рамки за пристенно инсталиране пригодени за дълбочина 150 - 220mm    два пръта с резба и гайки M12 за фиксиране на висяши тоалетни с осова дистанция от 180 or 230mm    премонтиран ъглов вентил 1/2'' от дясната страна на капака    вградена защита за водосточна кутия    PE в стената разпределящ тежестта вентил Ø 90/ Ø 110 Ч 165 mm    Ø 90 mm шайби комплект    фиксиращ материал    без бутони    фабрично допустим капацитет на тоалетното казанче 9 l и може само да бъде регулиран с балансиращия вентил за количества от 9 или 6 ls. По-малките количества не се променят.    пълнещия вентил трябва да остане на фабрично допустимите настройки!

други продукти с име: Конструкции за оборудване на бани и тоалетни

,

Конструкции за вграждане на тоалетни

Структури за вграждане в бани и тоалетни.Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центровеКазанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни.    Окачена тоалетна с предно активиране.     Фабрично вграден елемнт за стенна тоалетна , предно активиране, дълбочина на тоалетното казанче 120mm, вграждаща височина 1055 mm. Предназначен за стенна и пристенна масивна инсталация. Тоалетното казанче може да бъде вградено на минимум 15mm до максимум 80mm от дълбочината.Елементът се състои от:    галванизиран метален U профил    тоалетно казанче с 6 - 9l капацитет , със самостоятелна START-STOP тахника.    инсталация стс стирофомави подлжки инсталирани в казанчето    две подпори с нарез M 12 на гайките за фиксиране на тоалетната с разстояние между осите 180 ali 230mm    стирофомова защита на водосточната кутия    балансиращ винкелØ90/110 mm    разклонител Ø45/40Ч190mm и балансиращи маркучи Ø90Ч165mm    комплект шайби    фиксиращ материал    инсталиран ъглов вентил 1/2" от дясната страна на капака    водооттичанео е фиксирано с фуркет    два галванизирани поддържащи крака пригодени за 0 to 150mm         елемнтът не съдържа тоалетна плоча    фабрично зададената настройка на тоалетното казанче е 9l и се променя само с регулиране на балансиращия вентил до 6 - 9l от водата в тоалетнтото казанче бутони подходящи за самостоятелна START-STOP техника:    Art. 5-380-040    Art. 5-380-220

други продукти с име: Конструкции за вграждане на тоалетни

,

Конструкции за оборудване на бани и тоалетни

Конструкции и оборудване за вграждане в бани и тоалетни.Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции тип сух монтаж.    Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центровеКонструкции за тоалетни Торнадо.Сухомонтиращ се вграден елемент за стенна тоалетна с вградено тоалетно казанче с предно активиране, вграждаща вислочина 1150 mm. Предназначен за инсталиране в стени, като свободно стоящ елемент за стенно инсталиране сух монтаж, за пристенно ъглово инсталиране, и за универсална масивна инсталация- синсталиране в стената.елементът се състои от:    фабрично поддържащи рамки покрити със син лак с широчина от 200 mm    тоалетни казанчета DUO с двойно почистване. Ако START – STOP бутонът е инсталиран да работи със самостоятелна START – STOP почистваща техника.    • висок капацитет: 6 или 9 l, фабрично допустима настройка 9 l    • малки количества: 3 или 4.5 l    инсталиране със стирофомови подложки инсталирани в тоалетното казанче    две конзоли за инсталиране в съществуващия под пригодени за височина (0 – 240 mm)    галванизирани поддържащи рамки за пристенно инсталиране пригодени за дълбочина 150 - 220mm    два пръта с резба и гайки M12 за фиксиране на висяши тоалетни с осова дистанция от 180 or 230mm    премонтиран ъглов вентил 1/2'' от дясната страна на капака    вградена защита за водосточна кутия    PE в стената разпределящ тежестта вентил Ø 90/ Ø 110 Ч 165 mm    Ø 90 mm шайби комплект    фиксиращ материал    без бутони    фабрично допустим капацитет на тоалетното казанче 9 l и може само да бъде регулиран с балансиращия вентил за количества от 9 или 6 ls. По-малките количества не се променят.    пълнещия вентил трябва да остане на фабрично допустимите настройки!

други продукти с име: Конструкции за оборудване на бани и тоалетни

,

Конструкции и оборудване за вграждане

Конструкции и оборудване за вграждане в бани и тоалетни.Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции тип сух монтаж.    Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центровеВграден елемент за сухо монтиране с напречна конзола, вграден на височина 1180mm и широчина от 800 - 1300 mm. Предназначен е за инсталиране в преграждащи стени и като свободен елемент за пристенно инсталиране със сух монтаж. Използва се за инсталиране при тоалетна керамика.елемента се състои от:    фабрична поддържаща рамка покрита със син лак    непречни конзоли, покрити със син лак със два пригодени крака (2 x 250mm) и подходящи фиксиращи материали.    тоалетно казанче DUO с двойно почистване. Ако START – STOP бутонът е инсталиран да работи със самостоятелна START – STOP почистваща техника.    *Големи количества: 6 или 9 l, фабрично зададена настройка 9 l    *малки количества: 3 или 4.5 l    инсталация със стирофомови подложки инсалирани в тоалетното казанче    две конзолни поддържащи колена за инсталиране върху съществуващия под, пригодени за височина (0 – 240 mm)    две подпори с нарез, гайки M12 за фиксиране на висящите тоалетни с осово разстояние 180 или 230mm    преинсталиран ъглов вентил 1/2'' от дясната страна на капака    вградена защита на водосточната кутия    предварително инсталиран PE в стената балансиращ вентил ø 90/ ø 110 with gaskets    Ø 90 mm шайби-комплект    фиксиращи материали    без бутони    фабрично зададения обем на казанчето е 9 l. и може да бъде променян регулирайки балансиращия вентил за количества от 9 или 6 l. Ниските обеми не се променят.    пълнещия вентил трябва да остане с фабрично зададените настройки!

други продукти с име: Конструкции и оборудване за вграждане

,

Конструкции за вграждане на мивка

Структури, елементи и оборудване за бани и тоалетни.Конструкции за вграждане на мивки.Сухо монтиранят елемент за мивка със свободно стояща арматура е вграден на височина 1150mm. Предназначен е за инсталиране към монтажните стени или като независим елемент за пристенна инсталация в сух монтаж и за универсални масивни инсталации със стенно инсталиране.Елемнтът се състои от:    поддържаща рамка покрита със син лак    галванизирани поддържасщи крака за фиксиране към стената пригодени за височина 0 – 2400mm    галванизирани поддържащи рамки за пристенно инсталиране пригодени за дълбочина 150 - 220mm    два лоста с нарез, гайки M10 за фиксиране на мивката с осова дистанция 160 - 390mm    PE поддържащи ъглови винкели Ø50mm    гумен уплътнител за сифон Ø32mm    фиксиращи материали

други продукти с име: Конструкции за вграждане на мивка

,

Конструкции за вграждане на мивка

Структури, елементи и оборудване за бани и тоалетни.Конструкции за вграждане на мивки.Сухо монтиранят елемент за мивка със свободно стояща арматура е вграден на височина 1150mm. Предназначен е за инсталиране към монтажните стени или като независим елемент за пристенна инсталация в сух монтаж и за универсални масивни инсталации със стенно инсталиране.Елемнтът се състои от:    поддържаща рамка покрита със син лак    галванизирани поддържасщи крака за фиксиране към стената пригодени за височина 0 – 2400mm    галванизирани поддържащи рамки за пристенно инсталиране пригодени за дълбочина 150 - 220mm    два лоста с нарез, гайки M10 за фиксиране на мивката с осова дистанция 160 - 390mm    PE поддържащи ъглови винкели Ø50mm    гумен уплътнител за сифон Ø32mm    фиксиращи материали

други продукти с име: Конструкции за вграждане на мивка

,

Конструкции за вграждане на мивка

Структури, елементи и оборудване за бани и тоалетни.Конструкции за вграждане на мивки.Сухо монтиранят елемент за мивка със свободно стояща арматура е вграден на височина 1150mm. Предназначен е за инсталиране към монтажните стени или като независим елемент за пристенна инсталация в сух монтаж и за универсални масивни инсталации със стенно инсталиране.Елемнтът се състои от:    поддържаща рамка покрита със син лак    галванизирани поддържасщи крака за фиксиране към стената пригодени за височина 0 – 2400mm    галванизирани поддържащи рамки за пристенно инсталиране пригодени за дълбочина 150 - 220mm    два лоста с нарез, гайки M10 за фиксиране на мивката с осова дистанция 160 - 390mm    PE поддържащи ъглови винкели Ø50mm    гумен уплътнител за сифон Ø32mm    фиксиращи материали

други продукти с име: Конструкции за вграждане на мивка

,

Конструкции и оборудване за вграждане

Конструкции и оборудване за вграждане в бани и тоалетни.Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции тип сух монтаж.    Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центровеВграден елемент за сухо монтиране с напречна конзола, вграден на височина 1180mm и широчина от 800 - 1300 mm. Предназначен е за инсталиране в преграждащи стени и като свободен елемент за пристенно инсталиране със сух монтаж. Използва се за инсталиране при тоалетна керамика.елемента се състои от:    фабрична поддържаща рамка покрита със син лак    непречни конзоли, покрити със син лак със два пригодени крака (2 x 250mm) и подходящи фиксиращи материали.    тоалетно казанче DUO с двойно почистване. Ако START – STOP бутонът е инсталиран да работи със самостоятелна START – STOP почистваща техника.    *Големи количества: 6 или 9 l, фабрично зададена настройка 9 l    *малки количества: 3 или 4.5 l    инсталация със стирофомови подложки инсалирани в тоалетното казанче    две конзолни поддържащи колена за инсталиране върху съществуващия под, пригодени за височина (0 – 240 mm)    две подпори с нарез, гайки M12 за фиксиране на висящите тоалетни с осово разстояние 180 или 230mm    преинсталиран ъглов вентил 1/2'' от дясната страна на капака    вградена защита на водосточната кутия    предварително инсталиран PE в стената балансиращ вентил ø 90/ ø 110 with gaskets    Ø 90 mm шайби-комплект    фиксиращи материали    без бутони    фабрично зададения обем на казанчето е 9 l. и може да бъде променян регулирайки балансиращия вентил за количества от 9 или 6 l. Ниските обеми не се променят.    пълнещия вентил трябва да остане с фабрично зададените настройки!

други продукти с име: Конструкции и оборудване за вграждане

,

Краен елементи при конструкции за вграждане

Краен елементи при конструкции за вграждане  Сухомонтиращ се вграден елемент Final Left / Right, вграден на височина 1150mm. Предназначен за инсталиране към монтажни стени при завършване на пристенни и стенни панели от лявата или дясната страна. Елементът съдържа: -монтажна тръбовидна рамка с лаково покритие-поддържащи крака за инсталиране към поддържащия под пригодени за дължина (0 – 240 mm)-поддържащи крака за фиксиране към стената пригодени за дълбочина (0 – 70 mm)-фиксиращи материали.

други продукти с име: Краен елементи при конструкции за вграждане

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |