bgbani.com - Портален сайт за бани

Каталог за бани

Намерени са общо 2 209 продукта с думата "Оборудване"

Снимка на продукта Описание Фирма

,

Оборудване за вграждане на тоалетни казанчета.

Оборудване за бани и тоалетни.Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции.    Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центрове.Предварително изработен вграден елемент за вградени в стената тоалетни казанчета, предно активиране, тоалетно казанче дълбочина 120mm, височина на инсталиране 1055mm. Предназначено за вградена в стената или пристенна масивна инсталация . Тоалетното казанче може да бъде изградено в рамките на мимимум 20 мм до максимум 80 мм от дълбочината му .Елементът се състои от: :    галванизиран метал, U профил    тоалетно казанче с двойно почистваща техника. Ако START – STOP бутонът е инсталиран работи с единична START – STOP техника.    голямо количество: 6 или 9 l, фабрична настройка по подразбиране 9 l    малко количество: 3 – 4.5 l    влажно инсталиране със styrofoam подложка инсталирана в тоалетното казанче    две нишкови вилки с M 12 гайки за фиксиране тоалетната с разстояние на осите от 180 or 230 mm    вградена протекция на кутията на водостока    разширение Ø 45/40 Ч 190 mm и отточни маркучи Ø 90 Ч 165 mm    Ø 90 mm задържащи втулки    фиксиращи материали    ъглов вентил 1/2'' от дясната страна с капак    бутони    фабрична настройка по подразбиране за казанчето е 9 l и се променя само с регулиране на освобождажащия вентил за голями количества 6 или 9l, малки количества 3-4,5l не се регулират .    пълнещия вентил трябва да остане с фабричните настройки по подразбиране! 

други продукти с име: Оборудване за вграждане на тоалетни казанчета.

,

Оборудване за вграждане на тоалетни чинии

Оборудване за бани и тоалетни.Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции.    Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центрове.Фабрично изработен вграден елемнт за подови тоалетни , предно активиране, тоалетно казанче 120mm. Предназначен за пристенно и вградено в стената масивно инсталиране. Тоалетното казанче може да бъде изградено в рамките на минимум 20 mm до максимум 80 mm дълбочина.The set consists of:    Тоалетните казанчета с двойно почистаща система. Ако START – STOP бутон е инсталиран работи само с единична почистваща START – STOP техника    големи количества: 6 или 9 l, фабрична настройка по подразбиране 9 l    малки количества: 3 – 4.5 l    влажна инсталация със styrofoam подложка инсталирана в тоалетното казанче    4 галванизирани фиксирани ъгъла    4 галванизирани фиксирани решетки l = 250 mm    тръба l = 360 mm    разклонител Ø 45/40 Ч 380 mm    вградена протекция на водосточната кутия    ъглов вентил 1/2'' от дясната страна с капак    бутони    фабричнита настройка по подразбиране е 9 l и се променя само с регулиране на освобождаващия вентил за големи количества 6 или 9l

други продукти с име: Оборудване за вграждане на тоалетни чинии

,

Оборудване за вграждане на тоалетни

Структури за вграждане в бани и тоалетни.Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции тип сух монтаж.    Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центровеСухо-монтирани вградени елементи за стенни тоалетни с вградени тоалетни казанчета с предно активиране, вградени на височина 1150 mm. Предназначени за инсталиране в преградни стени , като свободно-стоящи елементи за пристенно инсталиране за сухи монтажи , за пристенно ъглово инсталиране, и за универсални масивни инсталации инсталирани в стената.елементът включва:    фабрично изработена поддържаща рамка покрита син лак    тоалетно казанче – DUO с двойно почистване. Ако START – STOP бутонът е инсталиран да работи със единична почистваща техника START – STOP    *голямо количество: 6 или 9 l, фабрично допустима настройка 9 l    *малко количество: 3 – 4.5 l    инсталация със стирофомови подложки инсталирани в тоалетното казанче    галванизирани поддържащи крака за инсталиране върху съществуващия под пригодени за височина (0 – 240 mm)    галванизирани подпори за пристенно инсталиране пригодени за дълбочина between 150 и 220 mm    два бутални пръта с нарез, гайки M 12 за фиксиране на тоалетната с дистанция от 180 или 230 mm    ъглов вентил 1/2'' от дясната страна на капака    вградена защита за водосточната кутия    PE стенно разпределящ тежестта винкел Ø 90 Ч 165 mm    Ø 90 mm комплект шайби    фиксиращи материали         без бутон    фабрично допустимата настройка за казанчето е 9 l и се променя само с регулиране на разпределящия тежестта вентил за големи количества 6 или 9l, малки количества 3-4,5l не са регулирани.    пълнещия вентил трябва да остане на фабричните настройки!

други продукти с име: Оборудване за вграждане на тоалетни

,

Конструкции за оборудване на бани и тоалетни

Конструкции и оборудване за вграждане в бани и тоалетни.Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции тип сух монтаж.    Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центровеКонструкции за тоалетни Торнадо.Сухомонтиращ се вграден елемент за стенна тоалетна с вградено тоалетно казанче с предно активиране, вграждаща вислочина 1150 mm. Предназначен за инсталиране в стени, като свободно стоящ елемент за стенно инсталиране сух монтаж, за пристенно ъглово инсталиране, и за универсална масивна инсталация- синсталиране в стената.елементът се състои от:    фабрично поддържащи рамки покрити със син лак с широчина от 200 mm    тоалетни казанчета DUO с двойно почистване. Ако START – STOP бутонът е инсталиран да работи със самостоятелна START – STOP почистваща техника.    • висок капацитет: 6 или 9 l, фабрично допустима настройка 9 l    • малки количества: 3 или 4.5 l    инсталиране със стирофомови подложки инсталирани в тоалетното казанче    две конзоли за инсталиране в съществуващия под пригодени за височина (0 – 240 mm)    галванизирани поддържащи рамки за пристенно инсталиране пригодени за дълбочина 150 - 220mm    два пръта с резба и гайки M12 за фиксиране на висяши тоалетни с осова дистанция от 180 or 230mm    премонтиран ъглов вентил 1/2'' от дясната страна на капака    вградена защита за водосточна кутия    PE в стената разпределящ тежестта вентил Ø 90/ Ø 110 Ч 165 mm    Ø 90 mm шайби комплект    фиксиращ материал    без бутони    фабрично допустим капацитет на тоалетното казанче 9 l и може само да бъде регулиран с балансиращия вентил за количества от 9 или 6 ls. По-малките количества не се променят.    пълнещия вентил трябва да остане на фабрично допустимите настройки!

други продукти с име: Конструкции за оборудване на бани и тоалетни

,

Оборудване за тоалетни чинии

Конструкции и оборудване за вграждане в бани и тоалетни.Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции тип сух монтаж.    Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центровеСухо монтиращ се вграден елемент JOG SELF SUPPORTING, вграден на височина 1150mm. Предназначен за пристенно инсталиране в преградни стени като самостоятелен самоподдържащ елемент, или като самостоятелен самоподдържащ елемент между отделени стени. Изплзва се за инсталиране в стенна тоалетна керамика. Елементът е винаги фиксиран към пода. fixed to the floor.елементът се състои от:    фабрични поддържащи рамки покрити със син лак с широчина от 200 mm    тоалетни казанчета DUO с двойно почистване. Ако START – STOP бутонът е инсталиран да работи съсъ единична START – STOP почистваща техника.    * висок капацитет: 6 или 9 l, фабрично позволена настройка 9 l    * ниско количесвто: 3 или 4.5 l    инсталиране със стирофомови подложки в тоалетното казанче    два конзолни поддържащи крака за инсталиране в съществуващия под, пригодени за височина (0 – 240 mm)    две подпори с нарез с гайки M12 за фиксиране на тоалетната с дистанция между осите 180 или 230mm    предварително монтиран ъглов винкел 1/2'' от дясната страна на капака    вградена защита за водосточната кутия    предварително монтиран PE стенно балансиращ вентил Ø 90 Ч 100 mm    Ø 90 mm шайби комплект    фиксиращ материал         без бутони    фабрично установения капацитет на тоалетното казанче е 9 l. and може да бъде променяно само при регулиране на балансиращия вентил за количества от 9 или 6 l. Малките количества не се променят.    пълнещия вентил траябва да остане във фабрично установените настройки!

други продукти с име: Оборудване за тоалетни чинии

,

Конструкции и оборудване за вграждане

Конструкции и оборудване за вграждане в бани и тоалетни.Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции тип сух монтаж.    Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центровеВграден елемент за сухо монтиране с напречна конзола, вграден на височина 1180mm и широчина от 800 - 1300 mm. Предназначен е за инсталиране в преграждащи стени и като свободен елемент за пристенно инсталиране със сух монтаж. Използва се за инсталиране при тоалетна керамика.елемента се състои от:    фабрична поддържаща рамка покрита със син лак    непречни конзоли, покрити със син лак със два пригодени крака (2 x 250mm) и подходящи фиксиращи материали.    тоалетно казанче DUO с двойно почистване. Ако START – STOP бутонът е инсталиран да работи със самостоятелна START – STOP почистваща техника.    *Големи количества: 6 или 9 l, фабрично зададена настройка 9 l    *малки количества: 3 или 4.5 l    инсталация със стирофомови подложки инсалирани в тоалетното казанче    две конзолни поддържащи колена за инсталиране върху съществуващия под, пригодени за височина (0 – 240 mm)    две подпори с нарез, гайки M12 за фиксиране на висящите тоалетни с осово разстояние 180 или 230mm    преинсталиран ъглов вентил 1/2'' от дясната страна на капака    вградена защита на водосточната кутия    предварително инсталиран PE в стената балансиращ вентил ø 90/ ø 110 with gaskets    Ø 90 mm шайби-комплект    фиксиращи материали    без бутони    фабрично зададения обем на казанчето е 9 l. и може да бъде променян регулирайки балансиращия вентил за количества от 9 или 6 l. Ниските обеми не се променят.    пълнещия вентил трябва да остане с фабрично зададените настройки!

други продукти с име: Конструкции и оборудване за вграждане

,

Оборудване за вграждане на писоар

Структури, елементи и оборудване за бани и тоалетни.Оборудване за вграждане на писоар.Сухо монтиран монтажен елемент за писоар, със свободно стояща арматура, вграден на височина 1150mm. Предназначен за инсталиране в монтажната стена или като независим елемент за пристенно инсталиране е сух монтаж и за универсални масивни стенни инсталации.Елемнтът се състои от::    монтажна поддържаща рамка с лаково покритие    два конзолни крака за инсталиране към съществуеащия под пригодени за височина (0 – 240 mm)    два лоста с нарез, гайки M12 за фиксиране на бидето с осова дистанция 180 – 230 mm    PE разтоварващи вентила Ø50mm    гумен уплътнител за сифон Ø32mm    фиксиращи материали

други продукти с име: Оборудване за вграждане на писоар

,

Оборудване за вграждане на тоалетна керамика

Конструкции и оборудване за вграждане в бани и тоалетни.Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции тип сух монтаж.    Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центровеВграден елемент за сухо монтиране с напречна конзола, вграден на височина 1180mm и широчина от 800 - 1300 mm. Предназначен е за инсталиране в преграждащи стени и като свободен елемент за пристенно инсталиране със сух монтаж. Използва се за инсталиране при тоалетна керамика.елемента се състои от:    фабрична поддържаща рамка покрита със син лак    непречни конзоли, покрити със син лак със два пригодени крака (2 x 250mm) и подходящи фиксиращи материали.    тоалетно казанче DUO с двойно почистване. Ако START – STOP бутонът е инсталиран да работи със самостоятелна START – STOP почистваща техника.    *Големи количества: 6 или 9 l, фабрично зададена настройка 9 l    *малки количества: 3 или 4.5 l    инсталация със стирофомови подложки инсалирани в тоалетното казанче    две конзолни поддържащи колена за инсталиране върху съществуващия под, пригодени за височина (0 – 240 mm)    две подпори с нарез, гайки M12 за фиксиране на висящите тоалетни с осово разстояние 180 или 230mm    преинсталиран ъглов вентил 1/2'' от дясната страна на капака    вградена защита на водосточната кутия    предварително инсталиран PE в стената балансиращ вентил ø 90/ ø 110 with gaskets    Ø 90 mm шайби-комплект    фиксиращи материали    без бутони    фабрично зададения обем на казанчето е 9 l. и може да бъде променян регулирайки балансиращия вентил за количества от 9 или 6 l. Ниските обеми не се променят.    пълнещия вентил трябва да остане с фабрично зададените настройки!

други продукти с име: Оборудване за вграждане на тоалетна керамика

,

Оборудване за вграждане на писоар

Структури, елементи и оборудване за бани и тоалетни.Оборудване за вграждане на писоар.Сухо монтиран монтажен елемент за писоар, със свободно стояща арматура, вграден на височина 1150mm. Предназначен за инсталиране в монтажната стена или като независим елемент за пристенно инсталиране е сух монтаж и за универсални масивни стенни инсталации.Елемнтът се състои от::    монтажна поддържаща рамка с лаково покритие    два конзолни крака за инсталиране към съществуеащия под пригодени за височина (0 – 240 mm)    два лоста с нарез, гайки M12 за фиксиране на бидето с осова дистанция 180 – 230 mm    PE разтоварващи вентила Ø50mm    гумен уплътнител за сифон Ø32mm    фиксиращи материали

други продукти с име: Оборудване за вграждане на писоар

,

Оборудване за вграждане на тоалетна керамика

Конструкции и оборудване за вграждане в бани и тоалетни.Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции тип сух монтаж.    Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центровеВграден елемент за сухо монтиране с напречна конзола, вграден на височина 1180mm и широчина от 800 - 1300 mm. Предназначен е за инсталиране в преграждащи стени и като свободен елемент за пристенно инсталиране със сух монтаж. Използва се за инсталиране при тоалетна керамика.елемента се състои от:    фабрична поддържаща рамка покрита със син лак    непречни конзоли, покрити със син лак със два пригодени крака (2 x 250mm) и подходящи фиксиращи материали.    тоалетно казанче DUO с двойно почистване. Ако START – STOP бутонът е инсталиран да работи със самостоятелна START – STOP почистваща техника.    *Големи количества: 6 или 9 l, фабрично зададена настройка 9 l    *малки количества: 3 или 4.5 l    инсталация със стирофомови подложки инсалирани в тоалетното казанче    две конзолни поддържащи колена за инсталиране върху съществуващия под, пригодени за височина (0 – 240 mm)    две подпори с нарез, гайки M12 за фиксиране на висящите тоалетни с осово разстояние 180 или 230mm    преинсталиран ъглов вентил 1/2'' от дясната страна на капака    вградена защита на водосточната кутия    предварително инсталиран PE в стената балансиращ вентил ø 90/ ø 110 with gaskets    Ø 90 mm шайби-комплект    фиксиращи материали    без бутони    фабрично зададения обем на казанчето е 9 l. и може да бъде променян регулирайки балансиращия вентил за количества от 9 или 6 l. Ниските обеми не се променят.    пълнещия вентил трябва да остане с фабрично зададените настройки!

други продукти с име: Оборудване за вграждане на тоалетна керамика

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 |