Карта на продуктовия каталог

Главна категория Подкатегория Продукт
Конструкции за вграждане на тоалетни
Структури за вграждане в бани и тоалетни.
Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центрове
Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни.    

Окачена тоалетна с предно активиране.
     

Фабрично вграден елемнт за стенна тоалетна , предно активиране, дълбочина на тоалетното казанче 120mm, вграждаща височина 1055 mm. Предназначен за стенна и пристенна масивна инсталация. Тоалетното казанче може да бъде вградено на минимум 15mm до максимум 80mm от дълбочината.

Елементът се състои от:

    галванизиран метален U профил

    тоалетно казанче с 6 - 9l капацитет , със самостоятелна START-STOP тахника.

    инсталация стс стирофомави подлжки инсталирани в казанчето

    две подпори с нарез M 12 на гайките за фиксиране на тоалетната с разстояние между осите 180 ali 230mm

    стирофомова защита на водосточната кутия

    балансиращ винкелØ90/110 mm

    разклонител Ø45/40Ч190mm и балансиращи маркучи Ø90Ч165mm

    комплект шайби

    фиксиращ материал

    инсталиран ъглов вентил 1/2" от дясната страна на капака

    водооттичанео е фиксирано с фуркет

    два галванизирани поддържащи крака пригодени за 0 to 150mm
     

    елемнтът не съдържа тоалетна плоча

    фабрично зададената настройка на тоалетното казанче е 9l и се променя само с регулиране на балансиращия вентил до 6 - 9l от водата в тоалетнтото казанче

бутони подходящи за самостоятелна START-STOP техника:

    Art. 5-380-040

    Art. 5-380-220
Конструкции за оборудване на бани и тоалетни
Конструкции и оборудване за вграждане в бани и тоалетни.
Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции тип сух монтаж.    
Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центрове

Конструкции за тоалетни Торнадо.
Сухомонтиращ се вграден елемент за стенна тоалетна с вградено тоалетно казанче с предно активиране, вграждаща вислочина 1150 mm. Предназначен за инсталиране в стени, като свободно стоящ елемент за стенно инсталиране сух монтаж, за пристенно ъглово инсталиране, и за универсална масивна инсталация- синсталиране в стената.

елементът се състои от:

    фабрично поддържащи рамки покрити със син лак с широчина от 200 mm

    тоалетни казанчета DUO с двойно почистване. Ако START – STOP бутонът е инсталиран да работи със самостоятелна START – STOP почистваща техника.
    • висок капацитет: 6 или 9 l, фабрично допустима настройка 9 l
    • малки количества: 3 или 4.5 l

    инсталиране със стирофомови подложки инсталирани в тоалетното казанче

    две конзоли за инсталиране в съществуващия под пригодени за височина (0 – 240 mm)

    галванизирани поддържащи рамки за пристенно инсталиране пригодени за дълбочина 150 - 220mm

    два пръта с резба и гайки M12 за фиксиране на висяши тоалетни с осова дистанция от 180 or 230mm

    премонтиран ъглов вентил 1/2'' от дясната страна на капака

    вградена защита за водосточна кутия

    PE в стената разпределящ тежестта вентил Ø 90/ Ø 110 Ч 165 mm

    Ø 90 mm шайби комплект

    фиксиращ материал

    без бутони

    фабрично допустим капацитет на тоалетното казанче 9 l и може само да бъде регулиран с балансиращия вентил за количества от 9 или 6 ls. По-малките количества не се променят.

    пълнещия вентил трябва да остане на фабрично допустимите настройки!
Оборудване за тоалетни чинии
Конструкции и оборудване за вграждане в бани и тоалетни.
Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции тип сух монтаж.    
Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центрове


Сухо монтиращ се вграден елемент JOG SELF SUPPORTING, вграден на височина 1150mm. Предназначен за пристенно инсталиране в преградни стени като самостоятелен самоподдържащ елемент, или като самостоятелен самоподдържащ елемент между отделени стени. Изплзва се за инсталиране в стенна тоалетна керамика. Елементът е винаги фиксиран към пода. fixed to the floor.

елементът се състои от:

    фабрични поддържащи рамки покрити със син лак с широчина от 200 mm

    тоалетни казанчета DUO с двойно почистване. Ако START – STOP бутонът е инсталиран да работи съсъ единична START – STOP почистваща техника.
    * висок капацитет: 6 или 9 l, фабрично позволена настройка 9 l
    * ниско количесвто: 3 или 4.5 l

    инсталиране със стирофомови подложки в тоалетното казанче

    два конзолни поддържащи крака за инсталиране в съществуващия под, пригодени за височина (0 – 240 mm)

    две подпори с нарез с гайки M12 за фиксиране на тоалетната с дистанция между осите 180 или 230mm

    предварително монтиран ъглов винкел 1/2'' от дясната страна на капака

    вградена защита за водосточната кутия

    предварително монтиран PE стенно балансиращ вентил Ø 90 Ч 100 mm

    Ø 90 mm шайби комплект

    фиксиращ материал
     

    без бутони

    фабрично установения капацитет на тоалетното казанче е 9 l. and може да бъде променяно само при регулиране на балансиращия вентил за количества от 9 или 6 l. Малките количества не се променят.

    пълнещия вентил траябва да остане във фабрично установените настройки!
Сухомонтиран вграден елемент за тоалетни

Оборудване за бани и тоалетни.

Сухомонтиран вграден елемент »JOG« - S.V. вграден на височина 1150mm. Предназначен за инсталиране пристенно за преграждащи стени като самостоятелно поддържащ елемент , или като самостоятелно поддържащ се елемент между отделни стени Използва се за инсталиране в тоалетни стенни керамики. Елементът е винаги фиксиран към пода.

Елементът се състои от:

    фабрични поддържащи рамки покрити със син лак с широчина от 200 mm

    казанчета DUO с двойно почистване. Ако START – STOP бутонът е инсталиран работи с START – STOP самостоятелна техника.
    *големи количества: 6 или 9 l, фабрично допустима настройка 9 l
    *малки количества: 3 или 4.5 l

    влажно инсталиране със стирофомови подложки в тоалетното казанче

    две конзоли за инсталиране в пода, пригодени за височина (0 – 240 mm)

    две подпори с гайки M12 за фиксиране на тоалетната с дистанция между осите 180 или 230mm

    предварително монтиран ъглов винкел 1/2'' от дясната страна на капака

    вградена защита за водосточната кутия

    фабрично стенно инсталиран PE балансиращ вентил ø 90/ ø 100 with gaskets

    фиксиращ материал

    без тоалетни чинии

    фабрично допустим капацитет на тоалетното казанче 9 l и може само да бъде регулиран с балансиращия вентил за количества от 9 или 6 ls. По-малките количества не се променят.

    пълнещия вентил трябва да остане на фабрично установените настройки! 

Вградени елементи за сухо монтиране
Конструкции и оборудване за вграждане в бани и тоалетни.
Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции тип сух монтаж.    
Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центрове


Вграден елемент за сухо монтиране с напречна конзола, вграден на височина 1180mm и широчина от 800 - 1300 mm. Предназначен е за инсталиране в преграждащи стени и като свободен елемент за пристенно инсталиране със сух монтаж. Използва се за инсталиране при тоалетна керамика.

елемента се състои от:

    фабрична поддържаща рамка покрита със син лак

    непречни конзоли, покрити със син лак със два пригодени крака (2 x 250mm) и подходящи фиксиращи материали.

    тоалетно казанче DUO с двойно почистване. Ако START – STOP бутонът е инсталиран да работи със самостоятелна START – STOP почистваща техника.
    *Големи количества: 6 или 9 l, фабрично зададена настройка 9 l
    *малки количества: 3 или 4.5 l

    инсталация със стирофомови подложки инсалирани в тоалетното казанче

    две конзолни поддържащи колена за инсталиране върху съществуващия под, пригодени за височина (0 – 240 mm)

    две подпори с нарез, гайки M12 за фиксиране на висящите тоалетни с осово разстояние 180 или 230mm

    преинсталиран ъглов вентил 1/2'' от дясната страна на капака

    вградена защита на водосточната кутия

    предварително инсталиран PE в стената балансиращ вентил ø 90/ ø 110 with gaskets

    Ø 90 mm шайби-комплект

    фиксиращи материали

    без бутони

    фабрично зададения обем на казанчето е 9 l. и може да бъде променян регулирайки балансиращия вентил за количества от 9 или 6 l. Ниските обеми не се променят.

    пълнещия вентил трябва да остане с фабрично зададените настройки!
Комплект за вграждане
Комплект, включващ стенна тоалетна, седалка и капак, вградено казанче с хром бутон.
Фирмата разполагаме с богата гама продукти за обзавеждане на баня , които предлагаме с консултация и проектиране по желание на клиента. Сред широката гама от продукти са умивалници, тоалетни ,мебели,моноблок,смесители ,душ-кабини ,вани ,душ-канали,сифони и всичко необходимо за Вашата баня.
Комплект тоалетна за вграждане в стената
Конструкция за монтаж на стенна тоалетна , която се вгражда в стената..
Фирмата разполагаме с богата гама продукти за обзавеждане на баня , които предлагаме с консултация и проектиране по желание на клиента. Сред широката гама от продукти са умивалници, тоалетни ,мебели,моноблок,смесители ,душ-кабини ,вани ,душ-канали,сифони и всичко необходимо за Вашата баня.
Структури за вграждане
Фирмата разполагаме с богата гама продукти за обзавеждане на баня , които предлагаме с консултация и проектиране по желание на клиента. Сред широката гама от продукти са умивалници, тоалетни ,мебели,моноблок,смесители ,душ-кабини ,вани ,душ-канали,сифони и всичко необходимо за Вашата баня.
Конструкции и оборудване за вграждане
Конструкции и оборудване за вграждане в бани и тоалетни.
Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции тип сух монтаж.    
Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центрове


Вграден елемент за сухо монтиране с напречна конзола, вграден на височина 1180mm и широчина от 800 - 1300 mm. Предназначен е за инсталиране в преграждащи стени и като свободен елемент за пристенно инсталиране със сух монтаж. Използва се за инсталиране при тоалетна керамика.

елемента се състои от:

    фабрична поддържаща рамка покрита със син лак

    непречни конзоли, покрити със син лак със два пригодени крака (2 x 250mm) и подходящи фиксиращи материали.

    тоалетно казанче DUO с двойно почистване. Ако START – STOP бутонът е инсталиран да работи със самостоятелна START – STOP почистваща техника.
    *Големи количества: 6 или 9 l, фабрично зададена настройка 9 l
    *малки количества: 3 или 4.5 l

    инсталация със стирофомови подложки инсалирани в тоалетното казанче

    две конзолни поддържащи колена за инсталиране върху съществуващия под, пригодени за височина (0 – 240 mm)

    две подпори с нарез, гайки M12 за фиксиране на висящите тоалетни с осово разстояние 180 или 230mm

    преинсталиран ъглов вентил 1/2'' от дясната страна на капака

    вградена защита на водосточната кутия

    предварително инсталиран PE в стената балансиращ вентил ø 90/ ø 110 with gaskets

    Ø 90 mm шайби-комплект

    фиксиращи материали

    без бутони

    фабрично зададения обем на казанчето е 9 l. и може да бъде променян регулирайки балансиращия вентил за количества от 9 или 6 l. Ниските обеми не се променят.

    пълнещия вентил трябва да остане с фабрично зададените настройки!
Оборудване за вграждане на писоар
Структури, елементи и оборудване за бани и тоалетни.
Оборудване за вграждане на писоар.

Сухо монтиран монтажен елемент за писоар, със свободно стояща арматура, вграден на височина 1150mm. Предназначен за инсталиране в монтажната стена или като независим елемент за пристенно инсталиране е сух монтаж и за универсални масивни стенни инсталации.

Елемнтът се състои от::

    монтажна поддържаща рамка с лаково покритие

    два конзолни крака за инсталиране към съществуеащия под пригодени за височина (0 – 240 mm)

    два лоста с нарез, гайки M12 за фиксиране на бидето с осова дистанция 180 – 230 mm

    PE разтоварващи вентила Ø50mm

    гумен уплътнител за сифон Ø32mm

    фиксиращи материали
Структура за вграждане за биде

Структура за вграждане за висящо биде 

Оборудване за вграждане на тоалетна керамика
Конструкции и оборудване за вграждане в бани и тоалетни.
Казанчета за вграждане в частни и обществени тоалетни с конструкции тип сух монтаж.    
Тоалетните казанчета за вграждане са подходящи за заведения, хотели, търговски и офис центрове


Вграден елемент за сухо монтиране с напречна конзола, вграден на височина 1180mm и широчина от 800 - 1300 mm. Предназначен е за инсталиране в преграждащи стени и като свободен елемент за пристенно инсталиране със сух монтаж. Използва се за инсталиране при тоалетна керамика.

елемента се състои от:

    фабрична поддържаща рамка покрита със син лак

    непречни конзоли, покрити със син лак със два пригодени крака (2 x 250mm) и подходящи фиксиращи материали.

    тоалетно казанче DUO с двойно почистване. Ако START – STOP бутонът е инсталиран да работи със самостоятелна START – STOP почистваща техника.
    *Големи количества: 6 или 9 l, фабрично зададена настройка 9 l
    *малки количества: 3 или 4.5 l

    инсталация със стирофомови подложки инсалирани в тоалетното казанче

    две конзолни поддържащи колена за инсталиране върху съществуващия под, пригодени за височина (0 – 240 mm)

    две подпори с нарез, гайки M12 за фиксиране на висящите тоалетни с осово разстояние 180 или 230mm

    преинсталиран ъглов вентил 1/2'' от дясната страна на капака

    вградена защита на водосточната кутия

    предварително инсталиран PE в стената балансиращ вентил ø 90/ ø 110 with gaskets

    Ø 90 mm шайби-комплект

    фиксиращи материали

    без бутони

    фабрично зададения обем на казанчето е 9 l. и може да бъде променян регулирайки балансиращия вентил за количества от 9 или 6 l. Ниските обеми не се променят.

    пълнещия вентил трябва да остане с фабрично зададените настройки!
Структури за вграждане на биде
Структури, елементи и оборудване за бани и тоалетни.

Конструкции за вграждане на биде.

Сухо монтиран елемент за биде, вграден на височина 1150mm. Предназначен за инсталиране към монтажната стена или като независими елементи за пристенно инсталиране при сух монтаж, и за универсални масивни инсталации със стенно инсталиране.

Елементът се сътои от:

    поддържаща рамка покрита със син лак

    два конзолни крака за инсталиране към съществуващия под пригодени за височина (0 – 240 mm)

    два лоста с нарез, гайки M10 за фиксиране на бидето с осова дистанция 180 – 230 mm

    PE поддържащи ъглови винкели Ø50mm

    гумен уплътнител за сифон Ø32mm

    фиксиращи материали
Структура за вграждане за мивка

Структура за вграждане за мивка

- комплект с муфи


 

Конструкции за вграждане на мивка
Структури, елементи и оборудване за бани и тоалетни.

Конструкции за вграждане на мивки.

Сухо монтиранят елемент за мивка със свободно стояща арматура е вграден на височина 1150mm. Предназначен е за инсталиране към монтажните стени или като независим елемент за пристенна инсталация в сух монтаж и за универсални масивни инсталации със стенно инсталиране.

Елемнтът се състои от:

    поддържаща рамка покрита със син лак

    галванизирани поддържасщи крака за фиксиране към стената пригодени за височина 0 – 2400mm

    галванизирани поддържащи рамки за пристенно инсталиране пригодени за дълбочина 150 - 220mm

    два лоста с нарез, гайки M10 за фиксиране на мивката с осова дистанция 160 - 390mm

    PE поддържащи ъглови винкели Ø50mm

    гумен уплътнител за сифон Ø32mm

    фиксиращи материали
Подови сифони

Оборудване за бани и тоалетни.

Подови и други сифони.

Празнещ вентил за баня.

Сифони за санитарни съоръжения

Съоръжения и оборудване за бани.

Сифон за санитарни съоръжения - тоалетни, мивки, бидета, писоари.

Сифона е с високо качество и е подходящ за употреба в обществени тоалетни.

Сифони за баня

Съоръжения и оборудване за бани.

Сифон за санитарни съоръжения - тоалетни, мивки, бидета, писоари.

Сифона е с високо качество и е подходящ за употреба в обществени тоалетнив хотели, заведения и офиси.

Сифони за бани и тоалетни

Оборудване и съоръжения за бани и тоалетни.

Сифон за санитарни съоръжения - тоалетни, мивки, бидета, писоари.

Сифона е с високо качество и е подходящ за употреба в обществени тоалетни в хотели, ресторанти и търговски центрове.

Сифони за канали

Оборудване за бани и тоалетни.

Сифон за санитарни съоръжения - тоалетни, мивки, бидета, писоари.

Сифона е с високо качество и е подходящ за употреба в обществени тоалетни.

Сифони за обществени бани и тоалетни

Съоръжения и оборудване за бани.

Сифон за санитарни съоръжения - тоалетни, мивки, бидета, писоари.

Сифона е с високо качество и е подходящ за употреба в обществени тоалетни.

Подови сифони

Оборудване за бани и тоалетни.

Сифон за санитарни съоръжения - тоалетни, мивки, бидета, писоари.

Сифона е с високо качество и е подходящ за употреба в обществени тоалетни.

Асиметрична мивка за баня

Асиметрична мивка за баня

Размер:

45x35

 

Асиметрична мивка за баня

Асиметрична мивка за баня

Асиметрична мивка за баня 65 см - дясна

Размер:

65x46

- шкаф 89116 или 89117
- полуботуш L2710

 

 

Асиметрична мивка за баня

Асиметрична мивка за баня 65 см - ляв

Монтира се с винтове, може да се окмплектова
с полуботуш L27100
-шкаф 89116 или 89117

Асиметрична мивка за баня

Асиметрична мивка за баня - дясна с преливник

Монтира се на винтове;
Може да се окомплектова с полуботуш K37100

Размер:

80x51

 

Асиметрична мивка за баня

Асиметрична мивка за баня - лява с преливник

Монтира се на винтове;
Може да се окомплектова с полуботуш K37100

Размер:

80x51

 

Асиметрична мивка за баня - дясна

Асиметрична мивка за баня - дясна 

Размер:

80x50

 

Асиметрична мивка за баня - лява

Асиметрична мивка за баня - лява

Размер:

80x50

 

Асиметрична мивка за баня - дясна

Асиметрична мивка за баня - дясна

Размер:

65x40

 

Асиметрична мивка за баня - лява

Асиметрична мивка за баня - лява

Размер:

65x40

 

Асиметрична мивка за баня - дясна

Асиметрична мивка за баня - дясна

Размер:

80x50

 

Асиометрична мивка за баня - лява

Асиометрична мивка за баня - лява

Размер:

80x50

Монтира се с винтове Може да се окомплектова с шкаф

 

Шкаф за баня без мивка

Шкаф за баня без мивка

Може да се комплектова с 2 или 4 бр. крака

Серията санитарен фаянс и мебели за баня на КОЛО – РЕКОРД предлага богата гама продукти специално проектирани и изработени така,че да спомогнат оптималното усвояване на пространството на бани от всякакъв тип.Шкаф за баня РЕКОРД с размери 69x29x29см. ,в бял цвят е изработен от влагоустойчив МДФ,и може да бъде монтиран по два начина – стенно или на крачета(2 или 4 брая),а неповторимата му визия е гаранция за уют и балансиран интериор във Вашата баня.

Размер:

69х29х29

 

Шкаф колона - висока

Шкаф колона - висока

шкаф бял може да се окомплектова с 2 ли 4 бр крака

Серията санитарен фаянс и мебели за баня на КОЛО – РЕКОРД предлага богата гама продукти специално проектирани и изработени така,че да спомогнат оптималното усвояване на пространството на бани от всякакъв тип.Шкаф за баня РЕКОРД с размери 152,5x29x29см. ,в бял цвят е изработен от влагоустойчив МДФ,и може да бъде монтиран по два начина – стенно или на крачета(2 или 4 брая),а неповторимата му визия е гаранция за уют и балансиран интериор във Вашата баня.

 

Шкаф колона - висока

 шкаф чевен клен може да се окомплектова с 2 или 4 бр. крака

Серията санитарен фаянс и мебели за баня на КОЛО – РЕКОРД предлага богата гама продукти специално проектирани и изработени така,че да спомогнат оптималното усвояване на пространството на бани от всякакъв тип.Шкаф за баня РЕКОРД с размери 152,5x29x29см. ,в цвят червен клен е изработен от влагоустойчив МДФ,и може да бъде монтиран по два начина – стенно или на крачета(2 или 4 брая),а неповторимата му визия е гаранция за уют и балансиран интериор във Вашата баня

Размер:

152.5х29х29

 

Горен шкаф за баня

Горен шкаф за баня

Цвят:
вратичка - бял блясък
корпус - дъб карамел

Разннобразие е думата,която описва най - точно серията санитарен фаянс и мебели за баня PRIMO на KOLO.Функционалност,съчетана с естетическа и техническа издръжливост характеризират богатата гама продукти:висяща тоалетна чиния,моноблок (хоризонтален и вертикален) висящо и стоящо биде,мивки (пет различни модела в 8 размера),ботуш и полуботуш се допълват хармонично от шкаф с мивка,висока и ниска колона за баня,както горен щкаф и огледало достъпни в две цветови комбинации.Мебелите за баня Primo са изработени от специален влагоустойчив МДФ и дава възможност за избор между два варианта за монтаж - стенен или на крачета(2 или 4 на бр).Със своя изчистен дизайн тези щкафове за баня се комбинират по оригинален начин със санитарния фаянс от серията,а симетрията и опростените форми подсилват усещането за лекота и простор в интериора на банята!

Размер:

35х34х16.6

 

Горен бял шкаф за баня
Цвят:
вратичка - бял блясък
корпус - бял блясък (лак)

Разннобразие е думата,която описва най - точно серията санитарен фаянс и мебели за баня PRIMO на KOLO.Функционалност,съчетана с естетическа и техническа издръжливост характеризират богатата гама продукти:висяща тоалетна чиния,моноблок (хоризонтален и вертикален) висящо и стоящо биде,мивки (пет различни модела в 8 размера),ботуш и полуботуш се допълват хармонично от шкаф с мивка,висока и ниска колона за баня,както горен щкаф и огледало достъпни в две цветови комбинации.Мебелите за баня Primo са изработени от специален влагоустойчив МДФ и дава възможност за избор между два варианта за монтаж - стенен или на крачета(2 или 4 на бр).Със своя изчистен дизайн тези щкафове за баня се комбинират по оригинален начин със санитарния фаянс от серията,а симетрията и опростените форми подсилват усещането за лекота и простор в интериора на банята!
Шкаф-колона-нисък за баня

Шкаф-колона-нисък за баня

Размер:

35х68х32.5

Цвят:
Вратички - бял блясък
корпус - дъб карамел
Може да се комплектова с 2 или 4 бр крака

Разннобразие е думата,която описва най - точно серията санитарен фаянс и мебели за баня PRIMO на KOLO.Функционалност,съчетана с естетическа и техническа издръжливост характеризират богатата гама продукти:висяща тоалетна чиния,моноблок (хоризонтален и вертикален) висящо и стоящо биде,мивки (пет различни модела в 8 размера),ботуш и полуботуш се допълват хармонично от шкаф с мивка,висока и ниска колона за баня,както горен щкаф и огледало достъпни в две цветови комбинации.Мебелите за баня Primo са изработени от специален влагоустойчив МДФ и дава възможност за избор между два варианта за монтаж - стенен или на крачета(2 или 4 на бр).Със своя изчистен дизайн тези щкафове за баня се комбинират по оригинален начин със санитарния фаянс от серията,а симетрията и опростените форми подсилват усещането за лекота и простор в интериора на банята!

Бял Шкаф за баня

Бял Шкаф за баня

Цвят:
Вратички - бял блясък
корпус - бял блясък
Може да се комплектова с 2 или 4 бр крака

Разннобразие е думата,която описва най - точно серията санитарен фаянс и мебели за баня PRIMO на KOLO.Функционалност,съчетана с естетическа и техническа издръжливост характеризират богатата гама продукти:висяща тоалетна чиния,моноблок (хоризонтален и вертикален) висящо и стоящо биде,мивки (пет различни модела в 8 размера),ботуш и полуботуш се допълват хармонично от шкаф с мивка,висока и ниска колона за баня,както горен щкаф и огледало достъпни в две цветови комбинации.Мебелите за баня Primo са изработени от специален влагоустойчив МДФ и дава възможност за избор между два варианта за монтаж - стенен или на крачета(2 или 4 на бр).Със своя изчистен дизайн тези щкафове за баня се комбинират по оригинален начин със санитарния фаянс от серията,а симетрията и опростените форми подсилват усещането за лекота и простор в интериора на банята!

Размер:

35х68х32.5

 

Висок шкаф за баня

Висок шкаф за баня

Цвят:
Вратичка - бял блясък
корпус-дъб карамел
Може да се комплектова с 2 бр или 4 бр крака

Разннобразие е думата,която описва най - точно серията санитарен фаянс и мебели за баня PRIMO на KOLO.Функционалност,съчетана с естетическа и техническа издръжливост характеризират богатата гама продукти:висяща тоалетна чиния,моноблок (хоризонтален и вертикален) висящо и стоящо биде,мивки (пет различни модела в 8 размера),ботуш и полуботуш се допълват хармонично от шкаф с мивка,висока и ниска колона за баня,както горен щкаф и огледало достъпни в две цветови комбинации.Мебелите за баня Primo са изработени от специален влагоустойчив МДФ и дава възможност за избор между два варианта за монтаж - стенен или на крачета(2 или 4 на бр).Със своя изчистен дизайн тези щкафове за баня се комбинират по оригинален начин със санитарния фаянс от серията,а симетрията и опростените форми подсилват усещането за лекота и простор в интериора на банята!

Размер:

35х136х32.5

 

Шкаф за баня

Шкаф за баня

Цвят:
Вратичка - бял блясък
корпус- бял блясък (лак)
Може да се комплектова с 2 бр или 4 бр крака

Разннобразие е думата,която описва най - точно серията санитарен фаянс и мебели за баня PRIMO на KOLO.Функционалност,съчетана с естетическа и техническа издръжливост характеризират богатата гама продукти:висяща тоалетна чиния,моноблок (хоризонтален и вертикален) висящо и стоящо биде,мивки (пет различни модела в 8 размера),ботуш и полуботуш се допълват хармонично от шкаф с мивка,висока и ниска колона за баня,както горен щкаф и огледало достъпни в две цветови комбинации.Мебелите за баня Primo са изработени от специален влагоустойчив МДФ и дава възможност за избор между два варианта за монтаж - стенен или на крачета(2 или 4 на бр).Със своя изчистен дизайн тези щкафове за баня се комбинират по оригинален начин със санитарния фаянс от серията,а симетрията и опростените форми подсилват усещането за лекота и простор в интериора на банята!

Размер:

35х136х32.5

 

Бял шкаф за баня

Бял шкаф за баня

Цвяр:
врати - бял
корпус - бял
Цвяр:
врати - череша
корпус - бял

Размер:

38.2x51x37

 

Шкаф за баня

Шкаф за баня

Цвят:
врати -череша
корпус - бял

Размер:

38.2x160x37

 

Бял шкаф за баня

Бял шкаф за баня

Цвят:
врати -бял
корпус - бял

Размер:

38.2x160x37

 

Дизайнерски шкаф за баня

Дизайнерски шкаф за баня

Цвят: - зебрано Може да се комплетова с два или четери метални крака

Размер:

59.6x36.5x36.2

 

Бели шкафове за баня

Бели шкафове за баня

вят: - бял блясък Може да се комплетова с два или четери метални крака

Луксозен шкаф за баня

Луксозен шкаф за баня

Размер:

59.6x36.5x36.2

 

Луксозен шкаф за баня

Луксозен шкаф за баня

Цвят: графит
Може да се окомплектова
с два или четири
метални крака

Размер:

59,6х36,5х36,2

 

Висок шкаф за баня

Висок шкаф за баня

Размер:

152.2x36.5x36.2

Цвят: - зебрано Може да се комплетова с два или четери метални крака 

 

Бял шкаф за баня

Бял шкаф за баня

Цвят: - бял блясък Може да се комплетова с два или четери метални крака 

Размер:

152.2x36.5x36.2

 

Луксозен шкаф за баня

Луксозен шкаф за баня

Размер:

152.2x36.5x36.2

 

Шкаф за баня с чекмеджета

Шкаф за баня с чекмеджета

Цвят:крака и плот - японска вишна врата и чекмедже - бял блясъкВ комплекта са включени дръжки от благородна стомана

Стил,въплащаващ класически форми и модерни решения Ви предлагат санитарният фаянс и мебелите за баня от серия APLAUZ.Мивки и шкафове за баня,колони за баня,достъпни в три размера и две цветови комбинации,огледала и полици,конзолна тоалетна чиния и биде са част от богатата гама продукти създадени,за да отговарят дори на най - високите очаквания.Изчистените и оригинални форми с характерни,широки ръбове и комбинацията между елегантни и свежи цветове придават на мебелите за баня APLAUZ неповторимо излъчване,благодарение на което с лекота ще придадете на вашата баня индивидуалност и изтънчен лукс!

Шкаф колона за баня с чекмедже - h 136

Шкаф колона за баня с чекмедже - h 136

Цвят:крака и плот - венгеврата и чекмедже - бял блясъкВ комплта са включени дръжки от благородна стомана

Стил,въплащаващ класически форми и модерни решения Ви предлагат санитарният фаянс и мебелите за баня от серия APLAUZ.Мивки и шкафове за баня,колони за баня,достъпни в три размера и две цветови комбинации,огледала и полици,конзолна тоалетна чиния и биде са част от богатата гама продукти създадени,за да отговарят дори на най - високите очаквания.Изчистените и оригинални форми с характерни,широки ръбове и комбинацията между елегантни и свежи цветове придават на мебелите за баня APLAUZ неповторимо излъчване,благодарение на което с лекота ще придадете на вашата баня индивидуалност и изтънчен лукс!

Размер:

46x136x35

 

Шкаф за баня колона h 160

Шкаф за баня колона h 160

Цвят - избелен дъб;Може да се окомплектова с крака 2 бр

Черен луксозен шкаф за баня

Черен луксозен шкаф за баня

Цвят:врати - черен блясъккорпус - сребърен ясен (дърво)Може да се комплектова с кош за бельо 88176

Размер:

81.7x40x32

 

Шкаф на колела - десен

 

Луксозен шкаф за баня

Луксозен шкаф за баня

Размер:

160x40x32

Цвят:врати - черен блясъккорпус - сребърен ясен (дърво)

 

Шкаф за баня

Шкаф за баня

Размер:

30x120x25

лице- бял гланц
тяло- бял гланц
врата с меко-затварящ механизъм

 

Горен шкаф за баня

Горен шкаф за баня

лице- капучино
тяло- венге
врата с меко-затварящ механизъм

Размер:

30x120x25

 

Бял шкаф за баня

Бял шкаф за баня

лице- бял гланц
тяло- бял гланц
врата с меко-затварящ механизъм

Размер:

30x120x25

 

Шкаф за баня

Шкаф за баня

лице- капучино
тяло- венге
врата с меко-затварящ механизъм

Размер:

30x120x25

 

Висок шкаф за баня

Висок шкаф за баня

корпус
- венге
вратички
- бял гланц


 

Шкаф за баня

Шкаф за баня

Размер:

32 х 140 х 32 см

корпус
- светъл дъб
вратички
- бял гланц

 

Шкаф за баня

Шкаф за баня

Размер:

37x160x34

лице- бял гланц
тяло- бял гланц
врата с меко-затварящ механизъм

Шкаф за баня

Шкаф за баня

лице- капучино
тяло- венге
врата с меко-затварящ механизъм

Бял шкаф за баня

Бял шкаф за баня

Размер:

37x160x34

 лице- бял гланц
тяло- бял гланц
врата с меко-затварящ механизъм

Черен шкаф за баня

Черен шкаф за баня

Цвят: графит
Може да се окомплектова с
два или четири
метални крака

Размер:

152,2х36,5х36,2

 


Конзолна колона за баня
конзолна колона с размери 60/32/70 цена 163 лв/бр.
Подова колона за баня
Подова колона от MDF,размер /лява/35/32/184 цена 475 лв/бр. 
Подова колона от MDF,размер/дясна/ 40/32/184 цена 496 лв/бр.

Врата за душ кабина
Отваряема врата, лява. Комплектова се със стацонарна стена NIVEN FSKX за изграждане на квадратна или правоъгълна душкабина; с покритие REFLEX KOLO
Закалено стъкло с панти от ляво
Цвят на профила хром сатен
Възможност за регулация 970-988 мм
ширина на входа 701 мм
Височина 1950 мм
Врата за душ кабина

Врата за душ кабина

Закалено стъкло
цвят на държачите- сребърен блясък
Възможност за регулация(мм) 750-800
ширина (мм) 552
височина (мм) 1900
Може да бъде комбинирана
със стационарна стена GEO 6

Врата за душ кабина

Закалено стъкло
цвят на държачите- сребърен блясък
Възможност за регулация(мм) 850-900
ширина (мм) 646
височина (мм) 1900
Може да бъде комбинирана
със стационарна стена GEO 6

Размер: 90

 

Плъзгаща врата за душ кабина

Плъзгаща врата за душ кабина

Закалено стъкло
цвят на държачите- сребърен блясък
Възможност за регулация(мм) 950-100
ширина (мм) 375
височина (мм) 1900
Може да бъде комбинирана
със стационарна стена GEO 6

Размер:

100

 

Закалено стъклоцвят на държачите- сребърен блясъкВъзм

Закалено стъкло
цвят на държачите- сребърен блясък
Възможност за регулация(мм) 750-800
ширина (мм) 465
височина (мм) 1900
Може да бъде комбинирана
със стационарна стена GEO 6

Размер:

80

 

Врата за душ кабина

Закалено стъкло
цвят на държачите- сребърен блясък
Възможност за регулация(мм) 850-900
ширина (мм) 551
височина (мм) 1900
Може да бъде комбинирана
със стационарна стена GEO 6

Размер:

90
Врати за душ кабини

Закалено стъкло
цвят на държачите- сребърен блясък
Възможност за регулация(мм) 1150-1200
ширина (мм) 475
височина (мм) 1900
Може да бъде комбинирана
със стационарна стена GEO 6

Размер:

120

 

Врати за душ кабини

Врати за душ кабини

Възможнен монтаж за отваряне на ляво или дясно, а също съчетаване със стационарна стена RSKS за изграждане на квадратна или правоъгълна душ кабина
Закалено стъкло
Цвят - бял
Възможност за регулация (мм) 760-800
Ширина на входа (мм) 384
Височина (мм) 1850

Размер:

80

 

Врати за душ кабини

Врати за душ кабини

Възможнен монтаж за отваряне на ляво или дясно, а също съчетаване със стационарна стена RSKS за изграждане на квадратна или правоъгълна душ кабина
Закалено стъкло - грапаво CREPI
Цвят - бял
Възможност за регулация (мм) 760-800
Ширина на входа (мм) 384
Височина (мм) 1850

Плъзгаща се врата за баня

Плъзгаща се врата за баня

Възможнен монтаж за отваряне на ляво или дясно, а също съчетаване със стационарна стена RSKS за изграждане на квадратна или правоъгълна душ кабина
Закалено стъкло
Цвят - бял
Възможност за регулация (мм) 860-900
Ширина на входа (мм) 454
Височина (мм) 1850

Размер:

90

 

Врати за душ кабини

Врати за душ кабини

Възможнен монтаж за отваряне на ляво или дясно, а също съчетаване със стационарна стена RSKS за изграждане на квадратна или правоъгълна душ кабина
Закалено стъкло - грапаво CREPI
Цвят на бял
Възможност за регулация (мм) 860-900
Ширина на входа (мм) 454
Височина (мм) 1850


Врата за душ кабина

Възможен монтаж от лява или дясна страна,а също съчетание със стационарна стена RSKS за изграждане на квадратни или правоъгълни душ кабиниЗакалено стъклоЦвят на профила сребърен полуматВъзможност за регулация (мм) 770-800Ширина на входа (мм) 690Височина (мм) 1850

Размер:

80

 

Врата за душ кабина

Врата за душ кабина

Възможен монтаж от лява или дясна страна,а също съчетание със стационарна стена RSKS за изграждане на квадратни или правоъгълни душ кабиниЗакалено стъклоЦвят на профила сребърен полуматВъзможност за регулация (мм) 870-900Ширина на входа (мм) 790Височина (мм) 1850

Размер:

90

 

Отваряема врата за душ кабина

Отваряема врата за душ кабина

Възможен монтаж със стазионарна стена RSKS за изграждане на квадратна или правоъгълна душ кабинаЗакалено стъклоЦвят на профила бялВъзможност за регулация (мм) 860-900Ширина на входа (мм) 740Височина (мм) 1850

Размер:

90

 

Двойна врата за баня

Врата отваряема двойна

Възможен монтаж със стазионарна стена RSKS за изграждане на квадратна или правоъгълна душ кабинаЗакалено стъкло - CREPIЦвят на профила бялВъзможност за регулация (мм) 760-800Ширина на входа (мм) 640Височина (мм) 1850

 

Двойна врата за баня

Двойна врата за баня

Възможен монтаж със стазионарна стена RSKS за изграждане на квадратна или правоъгълна душ кабинаЗакалено стъкло - CREPIЦвят на профила бялВъзможност за регулация (мм) 860-900Ширина на входа (мм) 740Височина (мм) 1850

Размер:

90

 


 

Сгъваема врата за душ кабина

Сгъваема врата за душ кабина

Възможнен монтаж за отваряне на ляво или дясно, а също съчетаване със стационарна стена RSKS за изграждане на квадратна или правоъгълна душ кабинаЗакалено стъклоЦвят на профила сребърен полуматВъзможност за регулация (мм) 770-800Ширина на входа (мм) 690Височина (мм) 1850

Сгъваема врата за душ кабина

Сгъваема врата за душ кабина

Възможнен монтаж за отваряне на ляво или дясно, а също съчетаване със стационарна стена RSKS за изграждане на квадратна или правоъгълна душ кабинаЗакалено стъклоЦвят на профила сребърен полуматВъзможност за регулация (мм) 870-900Ширина на входа (мм) 790Височина (мм) 1850

Размер:

90

 

Плъзгаща се врата за душ кабина

Плъзгаща се врата за душ кабина

Възможнен монтаж за отваряне на ляво или дясно, а също съчетаване със стационарна стена RSKS за изграждане на квадратна или правоъгълна душ кабина
Закалено стъкло
Цвят - бял
Възможност за регулация (мм) 1160-1200
Ширина на входа (мм) 650
Височина (мм) 1850

Размер:

120

 

Плъзгаща се врата за душ кабина

Плъзгаща се врата за душ кабина

Възможнен монтаж за отваряне на ляво или дясно, а също съчетаване със стационарна стена RSKS за изграждане на квадратна или правоъгълна душ кабина
Закалено стъкло - CREPI
Цвят - бял
Възможност за регулация (мм) 1160-1200
Ширина на входа (мм) 650
Височина (мм) 1850

Размер:

120

 


 

Отваряема врата за душ кабина
Отваряема врата, лява за ниша с покритие REFLEX KOLO
Закалено стъкло с панти от ляво
Цвят на профила хром сатен
Възможност за регулация 782-800 мм
ширина на входа 562 мм
Височина 1950 мм
Врата за душ кабина

Врата за душ кабина

Отваряема врата, дясна за ниша с покритие REFLEX KOLO
Закалено стъкло с панти от дясно
Цвят на профила хром сатен
Възможност за регулация 782-800 мм
ширина на входа 562 мм
Височина 1950 мм

Размер:

80

 

 

Лява врата за душ кабина

Врата за душ кабина

Отваряема врата, лява. Комплектова се със стацонарна стена NIVEN FSKX за изграждане на квадратна или правоъгълна душкабина; с покритие REFLEX KOLO
Закалено стъкло с панти от ляво
Цвят на профила хром сатен
Възможност за регулация 770-800 мм
ширина на входа 538 мм
Височина 1950 мм 

Размер:

80

 

Дясна врата за душ кабина

Отваряема врата, дясна. Комплектова се със стацонарна стена NIVEN FSKX за изграждане на квадратна или правоъгълна душкабина; с покритие REFLEX KOLO
Закалено стъкло с панти от дясно
Цвят на профила хром сатен
Възможност за регулация 770-800 мм
ширина на входа 538 мм
Височина 1950 мм

Размер:

80

 

Врата за душ кабина

Отваряема врата, лява за ниша с покритие REFLEX KOLO
Закалено стъкло с панти от ляво
Цвят на профила хром сатен
Възможност за регулация 882-900 мм
ширина на входа 612 мм
Височина 1950 мм

Размер:

90

 

Врата за душ кабина

Отваряема врата, дясна за ниша с покритие REFLEX KOLO
Закалено стъкло с панти от дясно
Цвят на профила хром сатен
Възможност за регулация 982-1000 мм
ширина на входа 712 мм
Височина 1950 мм

Размер:

100

 

Врата за душ кабина

Врата за душ кабина

Отваряема врата, дясна. Комплектова се със стацонарна стена NIVEN FSKX за изграждане на квадратна или правоъгълна душкабина; с покритие REFLEX KOLO
Закалено стъкло с панти от дясно
Цвят на профила хром сатен
Възможност за регулация 970-988 мм
ширина на входа 701 мм
Височина 1950 мм 

Размер:

100

 

Отваряема врата за душ кабина

Отваряема врата за душ кабина

Отваряема врата, лява за ниша с покритие REFLEX KOLO
Закалено стъкло с панти от ляво
Цвят на профила хром сатен
Възможност за регулация 1182-1200 мм
ширина на входа 825 мм
Височина 1950 мм 

Размер:

120

 

Врата за душ кабина

Врата за душ кабина

Отваряема врата, лява или дясна за ниша с покритие REFLEX KOLO
Закалено стъкло с панти от дясно
Цвят на профила хром сатен
Възможност за регулация 1182-1200 мм
ширина на входа 825 мм
Височина 1950 мм

Размер:

120

 

Отваряема врата за душ кабина

Отваряема врата, лява. Комплектова се със стацонарна стена NIVEN FSKX за изграждане на квадратна или правоъгълна душкабина; с покритие REFLEX KOLO
Закалено стъкло с панти от ляво
Цвят на профила хром сатен
Възможност за регулация 1170-1188 мм
ширина на входа 888 мм
Височина 1950 мм


Врата за душ кабина

Врата за душ кабина

Отваряема врата, лява. Комплектова се със стацонарна стена NIVEN FSKX за изграждане на квадратна или правоъгълна душкабина; с покритие REFLEX KOLO
Закалено стъкло с панти от ляво
Цвят на профила хром сатен
Възможност за регулация 1170-1188 мм
ширина на входа 888 мм
Височина 1950 мм 

Размер:

120

 

предишна 12131415161718192021следваща